Montáž

Provádíme:

Montáž domovních plynovodů - zemní plyn / propan butan:

  • rodinné domy
  • činžovní a bytové domy
  • nebytové prostory

Výměny (instalace) plynových/kombinovaných spotřebičů - zemní plyn i propan butan:

  • sporáky
  • topidla
  • kotle
  • ohřívače vody
  • plynové krby

Provádět jakékoliv zásahy (opravy, výměny, rekonstrukce, nebo nové instalace) na vyhrazených plynových zařízeních smějí jen osoby odborně způsobilé ve smyslu vyhlášky č. 21/1979 Sb. s platným a odpovídajícím rozsahem osvědčení a oprávnění pro tuto činnost. Osvědčení pracovníků a Oprávnění firmám vydává organizace státního odborného dozoru (ITI Praha - Institut technické inspekce Praha).

Platnost Osvědčení pro pracovníka je 5 let! Po této době musí každý pracovník opakovat zkoušky. Pokud tak pracovník neučinní pozbývá osvědčení platnosti 5 let od jeho vydání.

Doporučení zákazníkům! Nežli si objednáte firmu na provedení zásahu do plynového zařízení, prověřte si odbornou způsobilost nejenom firmy, ale i jednotlivých pracovníků, kteří budou  zásah provádět (oprávnění/osvědčení k montážím a opravám vyhrazených plynových zařízení vydané Institutem technické inspekce.) Jde přece především o Vaši bezpečnost a jen pracovníci dostatečně proškolení a znalí svého oboru mohou odvést 100% práci.

Pro objednání instalace (výměny), popř. další informace a Vaše dotazy, nás kontaktujte  e-mailem info@gasedo.cz, nebo telefonicky na čísle 603 449 189.

 

© 2009 Martin Dolanský - Gasedo. Všechna práva vyhrazena. Realizace: Solwe.cz

Aktuality

28.3.2012

Zanedbání revizí a kontrol se nevyplácí

Provozní revize odběrného plynového zařízení se u právnických a podnikajících fyzických osob musí provádět minimálně 1x za tři roky podle vyhláš ...

více ...